Sollicitatieprocedure

Om zoveel mogelijk onduidelijkheden weg te nemen bij onze sollicitanten, staat hieronder onze werkwijze beschreven. Mochten er naar aanleiding van deze procedure nog vragen zijn, stel deze dan gerust via jobs@trans-ix.nl.

1. Je reageert op een vacature van onze website of stuurt ons een open sollicitatie. Jouw CV en begeleidende brief met motivatie dien je te e-mailen naar jobs@trans-ix.nl. Communicatie, indien je solliciteert via een derde partij (bijvoorbeeld een werving en selectiebureau), zal altijd via deze partij blijven lopen.

2. Trans-iX zal je CV en de begeleidende brief beoordelen, alsmede een online check uitvoeren.

3. Trans-iX zal binnen één week na sluiting van de sollicitatietermijn per e-mail een reactie geven. In deze e-mail wordt, indien reeds bekend, aangegeven of je wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek of bent afgewezen. In het laatste geval zullen wij trachten om een korte toelichting te geven over de reden van de afwijzing.

4. Bij het eerste gesprek is naast de manager van de afdeling vaak ook een medewerker van de betreffende afdeling, een HR medewerker of directielid aanwezig. Wij gaan het hebben over jouw CV, vaardigheden en motivatie. De manager vertelt in dit gesprek over Trans-iX en de betreffende afdeling. Van jou verwachten wij een open houding, vragen over Trans-iX en de functie.

5. Binnen twee weken laat Trans-iX weten of je bent uitgenodigd voor een tweede gesprek of je bent afgewezen. Indien je wordt uitgenodigd voor het tweede gesprek, ontvang je per e-mail de Algemene Arbeidsvoorwaarden en het Gedragscodebeleid van Trans-iX. Deze documenten dien je voor het tweede gesprek door te nemen, zodat je hier in het gesprek eventueel vragen over kunt stellen. Bij het ondertekenen van een eventueel contract ga je namelijk akkoord met deze documenten.

6. Tijdens het tweede gesprek is er, indien mogelijk, een HR medewerker aanwezig om jouw vragen over bovenstaande documenten te beantwoorden. Tevens is er een tweede persoon (manager afdeling, medewerkers afdeling, directielid) aanwezig, zodat ook deze een beeld van jou opbouwt.

7. Voor bepaalde functies kan een technische test worden afgenomen. Deze test bevat vragen omtrent jouw vakgebied met betrekking tot kennis en kunde.

8. Voor bepaalde functies (maar voor leidinggevende functies altijd) kan een assessment onderzoek als hulpmiddel bij de selectie worden gebruikt. Dat wordt aangekondigd in de advertentie. Je hebt recht op inzage in het rapport en de resultaten van het onderzoek van de psycholoog. Je bepaalt zelf of wij dit rapport doorgestuurd krijgen. Als je besluit dat het rapport niet aan ons moet worden toegezonden, gebeurt dat ook niet. Dit kan echter wel consequenties hebben voor jouw kandidatuur. Wordt het rapport – met jouw toestemming – wel doorgestuurd, dan is de inhoud slechts voor een zeer beperkt aantal mensen ter inzage: de leidinggevende, medewerkers van de HR-afdeling en directieleden.

8. Indien mogelijk zal Trans-iX of een derde partij jouw referenties controleren. De aanwezigheid van referenties is uiteraard een pré. Trans-iX gaat altijd zeer discreet om met de verkregen informatie.

9. Binnen één week na de test laten wij jou laten weten of wij jou een voorstel doen of niet. Het formele voorstel ontvang je per e-mail of via de derde partij. Zodra bekend is dat de sollicitatie niet leidt tot een dienstverband zullen wij je CV met het oog op de privacy wet, zo spoedig vernietigen.

Trans-iX verwacht van iedere medewerker dat zij een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kan overhandigen, waarvan de kosten door Trans-iX worden vergoed. De verklaring heeft enkel en alleen betrekking op de werkzaamheden die binnen de functie worden gevraagd.