Wat u zou moeten weten over datalekken

7 March 2017

Sinds 1 januari 2016 maakt de wet meldplicht datalekken onderdeel uit van de wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). De wet zorgt voor een betere bescherming van persoonsgegevens. In het geval van een datalek bent u verplicht het lek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De Europese- en Nederlandse overheid hoopt hiermee de gevolgen van datalekken zoveel mogelijk te beperken en een bijdrage te leveren aan het behoud en herstel van vertrouwen in de omgang met persoonsgegevens.

Door de meldplicht op datalekken is het voor bedrijven nog belangrijker geworden om zorgvuldig met hun data om te gaan. Trans-iX heeft de belangrijkste overwegingen voor u in kaart gebracht:

  1. Verlies van data dragende materialen
  2. Malware
  3. Social engineering

Omdat het voor IT-managers bijna onmogelijk is om alle data dragers te registreren en monitoren willen wij deze zorg voor u uit handen nemen. Heeft u al eens te maken gehad met medewerkers die per ongeluk hun mobiel op tafel lieten liggen in de kroeg? Iemand die een USB-stick met bedrijfsdata kwijtraakte of waarvan een laptop is gestolen? In die gevallen weten wij raad.

Dankzij de 24×7 ondersteuning van Trans-iX is data verlies snel op te lossen en zelfs te voorkomen. Met een portfolio gericht op het principe, voorkomen is beter dan genezen, bieden wij verschillende vormen van training, filtering en beheer.  Op deze manier kunt u razendsnel reageren bij data verlies, e-mails uit onverwachte hoek of een overijverige medewerker.

In dit geval spreken wij specifiek over de mobiele dienst werkplekbeheer. Hierbij doen wij het beheer voor u over uw mobiele en vaste apparatuur (mobiele telefoons, laptops, tablets en desktops). Alle data wordt opgeslagen in een dedicated cloud omgeving en is alleen toegankelijk voor geautoriseerde apparatuur.

Waarom is deze dienst interessant om met Trans-iX te bespreken? Wij stellen onszelf als toeleverancier verplicht eventuele tekortkomingen te vergoeden (artikel 6:74 BW). Vragen mail naar legal@trans-ix.nl