ICT Consulting en standby diensten

ICT Consulting en standby diensten

Trans-iX levert hoogwaardige ICT consulting en standby diensten

Omdat de meeste IT managers nu eenmaal niet altijd over die budgetten beschikken die zij wenselijk achten helpt Trans-iX bij de inrichting van verschillende virtuele of cloud platformen al dan niet in combinatie met partijen als Google en Amazone waarbij wij voor u een hybrid cloud kunnen inrichten.

Trans-iX beschikt naast een goed ingericht datacenter met hosting diensten over een breed kennis portfolio op het gebied van outsourcing, business continuity en virtualisatie en wij zijn niet bang om die kennis met u te delen. Trans-iX opereert inmiddels direct en indirect in verschillende datacenters in Engeland en Nederland (Interxion, Equinix, Telecity, Databarn, Reasonnet en DCG) voor de ondersteuning van verschillende klanten. Wij ondersteunen op locatie verschillende klanten met ICT consulting en standby diensten wanneer zij niet direct over de noodzakelijke resources beschikken. Omdat een datacenter wel van belang is, maar het management van een server nog belangrijker staan wij open voor een conversatie met onze klanten inzake uptime, locatie en verwachtingen.

Soms is het gebruik maken van de infrastructuur van derden efficiënter voor ICT consulting en standby diensten. Van belang voor ons is de garantie op beschikbaarheid, veiligheid en kwaliteit. Onder aan de streep bent u geïnteresseerd in uptime garanties en een realistische prijs. Hoe we het verder doen is dan ons probleem.

Vanuit die gedachte ondersteunen wij inmiddels ook verschillende andere hosting partijen bij het uitfaseren van legacy hardware, software en netwerken. In overleg wordt een gedegen inventarisatie gedaan waarbij in overleg een team verdeling wordt gemaakt. Trans-iX kan hierbij het voortouw nemen, of u kunt een van uw eigen mensen inzetten. Mocht u een oplossing willen zonder omkijken dan kunnen wij ook het hele project voor u oppakken.

Op verzoek kunnen wij u referenties voor leggen waarbij wij verschillende ICT consulting en standby diensten leveren op gebied van cloud- en disaster recovery oplossingen.