Giro555 en Trans-iX werken samen als partners voor een stabiel hosting platform

De afgelopen twee jaar heeft Trans-iX het hosting platform verzorgd waarop de Giro555 websites draaien. In deze periode heeft Trans-iX advies geleverd en een maatwerk ontwerp voor een stabiel platform gebouwd. Conform de eisen van de klant blijft de website bereikbaar en komt de laadtijd niet boven de 400ms, tijdens een actieperiode.

Diederik Wennekes, COO van Trans-iX: “Naast alle initiatieven van particulieren en bedrijven en de vele gulle Nederlanders zijn wij er trots op dat mede door onze dienstverlening de nationale actiedag voor de dubbele ramp op Sulawesi op 10 oktober 2018 een groot succes was”.

Tot eind 2018 heeft Trans-iX Giro555 het volledige platform ondersteund en daarna is het platform weer worden afgeschaald voor de rustigere periodes zonder een actiedag. Onderdeel van het maatwerk ontwerp is dat een kleiner platform voldoende is in rustige periodes om de kosten voor Giro555 te verlagen. Trans-iX levert voor meer klanten specifieke oplossingen in de vorm van een hosting platform, Cloud platformen, SaaS oplossingen en 24/7 monitoring van de prestaties van website en applicaties die worden gehost door een dedicated support team. Daarnaast is Trans-iX een innovatief bedrijf dat constant nieuwe mogelijkheden onderzoekt op IT gebied en daarnaast ook maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Diederik Wennekes, COO van Trans-iX: “ Trans-iX wil zich de komende jaren richten op uitbreiding en verdieping van haar activiteiten met aandacht voor de mens. Dat laatste kunnen we realiseren door maatschappelijk verantwoord en betrokken te ondernemen, door hulp te bieden waar we kunnen op het gebied van zorg, sport en welzijn. Vanuit deze maatschappelijke verantwoordelijkheid schenkt Trans-iX middelen aan regionale en landelijke goede doelen”.

Trans-iX is daarom ook erg blij met de prettige samenwerking met Giro555, waarbij zij Giro555 op IT gebied kan ondersteunen. Daarnaast doneert Trans-iX uiteraard standaard een percentage van de omzet aan Giro555.