Veiligheid voorop!

Steeds meer bedrijven en overheidsinstellingen slaan bedrijfsgevoelige data op in de cloud. Deze partijen hebben daardoor behoefte aan kwalitatief hoogstaande service. Wij bieden onze klanten deze garantie door te werken volgens de standaarden die voortvloeien uit de ISO 27001 en NEN 7510. Trans-iX werkt geheel volgens richtlijnen uit de ISO 27001 (informatiebeveiliging) en NEN 7510 (informatiebeveiliging in de zorgsector). Dit zijn de hoogst haalbare kwaliteitsstandaarden voor veilig en betrouwbaar omgaan met ICT-systemen en datastromen.

ISO 27001 & NEN 7510

ISO 27001 is een internationale standaard voor informatiebeveiliging die specificeert hoe een organisatie veilig met informatie omgaat en hier intern actief beleid op voert. De norm NEN 7510-1 richt zich specifiek op informatiebeveiligingseisen voor de zorgsector en is dé standaard die helpt de beveiliging, beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van medische data te garanderen.

Trans-iX zorgt ervoor dat alle bedrijfsprocessen op mogelijke veiligheidsrisico’s heeft gecontroleerd en van passende maatregelen heeft voorzien: hardware, verbindingen, werkplekken, wachtwoorden-, toegangs- en personeelsbeleid, opslag van data en documenten, en meer. Niet alleen voor Trans-iX zelf, maar ook voor onze cloud oplossingen.

Trans-iX is nu een ICT-fort, waarbinnen alles wat klanten en partners aan Trans-iX toevertrouwen beschermd en beveiligd is. Dat is altijd van belang, en in de gezondheidszorg soms van levensbelang.

Trans-iX is een ideale sparringpartner voor cyberveiligheid. Een partner die niet alleen de theorie en de techniek kent, maar ook de dagelijkse praktijk. Vanuit deze expertise kan Trans-iX optimaal adviseren als het gaat om toekomstbestendige (cyber)veiligheid, het treffen van noodzakelijke (technische) maatregelen en voor de benodigde bewustwording.

ISO 27001:2013

  • Beveiliging van informatie en data
  • Beheersbaar maken van informatie
  • Creëren en waarborgen van vertrouwen omtrent informatiebeveiliging
  • Voldoen aan wet- en regelgeving
  • Geautoriseerde toegang tot data

NEN 7510-1:2017

  • Hoogste standaard voor informatiebeveiliging
  • Handvatten voor datamanagement
  • Vertrouwen creëren en waarborgen omtrent de informatiebeveiliging
  • Voldoen aan wet- en regelgeving
  • Conformeren aan ISO 27001

Bij Trans-iX staat kwaliteit, (data)integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid altijd centraal. Dit komt onder meer tot uiting in het feit dat onze organisatie, als één van de weinige cloud providers, zowel volgens de strenge richtlijnen uit de ISO 27001 als NEN 7510-1 werkt.

Als ICT-partner zijn wij het aan onze klanten en onszelf verplicht om het onderwerp informatiebeveiliging goed te regelen. Dit was natuurlijk niet gelukt zonder de medewerking van onze collega’s en de externe ondersteuning van Robbert Barendsz van Barendsz Advies Buro.