Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaardenOp alle producten en diensten van Trans-IX zijn de algemene voorwaarden van ICT~Office / Nederland ICT van toepassing. Trans-iX is aangemeld bij ICT~Office en de ICT~Office voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Opzet en gebruik voorwaarden

De algemene voorwaarden leveren een bijdrage aan het welslagen van ICT-projecten, onder meer door een duidelijke, faire en marktconforme verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s tussen leverancier en cliënt.

De voorwaarden kunnen gebruikt worden bij het aanbieden/verkopen van een grote diversiteit aan ICT-producten en -diensten. Tevens beantwoorden de voorwaarden aan de laatste stand van zaken wat betreft wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT.

De ICT~Office Voorwaarden / Nederland ICT zijn anders opgezet dan eerdere versies van de branchevoorwaarden. De nieuwe voorwaarden bestaan uit één algemene basismodule en zestien specifieke submodules. De module ‘Algemeen’ bevat juridische onderwerpen die voor iedere transactie van belang zijn, zoals betalingsafspraken en de bescherming tegen aansprakelijkheid. In de specifieke modules zijn één of meerdere bijzondere producten of diensten uitgewerkt.

Bij het hanteren van de algemene voorwaarden volstaan veel bedrijven met een verwijzing op briefpapier of in de offerte. Een verwijzing is echter niet voldoende. Voor het aangaan van een overeenkomst moet ieder bedrijf de voorwaarden ter hand stellen. Dit kan door bijvoorbeeld de voorwaarden mee te sturen bij de offerte. Gebruikers van de ICT~Office / Nederland ICT Voorwaarden hoeven deze niet te deponeren. Dat heeft Nederland ICT reeds gedaan.

Afhankelijk van uw vragen en contract behoeftes werkt Trans-iX ook met een maatwerk service overeenkomst. Op basis van uw behoeftes, budget en project voorwaarden scheppen wij dan voor u de meeste gunstige contract vorm.

Heeft u vragen aan Trans-iX of met betrekking tot een specifiek project dan kunt u contact met ons opnemen via de mail of bellen met Tel. 0314-787143.